• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

streda, 17 apríl 2019 07:33

Veľkonočný veniec

Napísal(a) NČ

Žiaci z krúžku EKO ART už pred tohtoročnými talentovými skúškami na našu školu pripravili pre nových žiakov zaujímavú a najmä veľkú dekoráciu vo vestibule školy. Chceli ňou navodiť veľkonočnú
atmosféru a pripomenúť nám všetkým aj starobylé zvyky u nás, ktoré sú spojené s týmto ročným obdobím. Názov nášho krúžku predznačuje, že tvoríme rôzne dekorácie z odpadu. Aj táto dekorácia je toho príkladom, pretože je celá vyrobená dokonca z biologického odpadu. Prizrite sa bližšie. Prajeme všetkým krásne a spokojné prežitie veľkonočných sviatkov, dievčatám veľa vody a chlapcom príjemnú šibačku. 

Mgr. M. Feketeová a žiaci z krúžku EKO ART