• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

streda, 01 máj 2019 17:38

Autorská súťaž

Napísal(a) NČ

V priebehu mesiaca apríl sa na našej škole konala autorská súťažná výstava domácich prác žiakov. Príjemným prekvapením bolo množstvo a kvalita prác, ktorými sa žiaci zapojili do tejto súťaže, ako aj rôznorodosť výtvarných techník. Sme radi, že táto súťaž oslovila žiakov a svojimi autorskými prácami skrášlili prostredie našej školy. Celkovo sa do súťaže zapojilo 10 žiakov, spolu s 34 prácami. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 30.4.2019, kde odborná porota vyhodnotila súťažnú výstavu. Ocenenými žiakmi boli Richard Petro z I.B (GPD) za súbor malieb, Alexandra Hoferová z II.B (PRO) za súbor fotografií a Lucia Franková z II.B (GRD) za súbor malieb. Ďalšími súťažiacimi boli: Ján Solaník III.A, Simona Hritzová III.A, Viktória Gužiová I.B, Natália Semanová III.A, Sofia Havrilová I.A, Marek Šín I.B a Lívia Kokinčáková z I.B. Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a veríme, že aj napriek tomu, že neboli ocenení, si určite zaslúžia našu pochvalu a obdiv a budú aj naďalej pokračovať vo svojej vlastnej výtvarnej tvorbe.
Mgr. Čišková