• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

nedeľa, 19 máj 2019 18:00

6.5.2019 - Súťaž v streetballe

Napísal(a) NČ
Dňa 6.5.2019 sa pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja uskutočnil nultý ročník okresného kola v streetballe. Zúčastnených bolo osem škôl z Prešova vrátane nás - SUŠ. Družstvo pozostávalo z troch hráčov a dvoch náhradníkov za školu, pričom hrali dvaja chlapci a jedno dievča.  Naši žiaci si tento športový zážitok užili, hoci do krajského kola nepostúpili. PaedDr. A. Harčariková