• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 03 jún 2019 06:54

Účelové cvičenie žiakov prvého a druhého ročníka

Napísal(a) NČ

Dátum uskutočnenia: 21.5.2019
Miesto konania: telocvičňa SUŠ (z dôvodu nepriaznivého počasia)
Cvičenie prebiehalo podľa vypracovaného organizačného zabezpečenia. Vyučujúci mali pripravené prednášky na svojich pridelených stanovištiach, ktoré si žiaci najprv vypočuli, a potom si aj precvičili základné poznatky z oblastí:
- zdravotná príprava
- pobyt a pohyb v prírode
- riešenie mimoriadnych udalostí
- dopravná výchova
PaedDr. A. Harčariková