• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

nedeľa, 02 jún 2019 10:21

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka

Napísal(a) NČ

V dňoch 29.5.2019 - 31.5.2019 sa v súlade s plánom práce školy a školským vzdelávacím programom uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia, ktorého sa zúčastnili študenti 3. ročníka. Kurz bol v trvaní 3 dni pod vedením vedúcej kurzu a pedagogického dozoru. V stredu 29.5.2019 sme začali prednáškou pod vedením pani Wilgovej z Červeného kríža v Prešove. Žiaci mali prednášku zo zdravotnej prípravy a mali možnosť aj prakticky si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci a obväzovej techniky. Po skončení prednášky zo zdravotnej prípravy sa žiaci presunuli do priestorov školy, kde nasledovala prednáška pod vedením pani Šmelkovej z krajského policajného zboru SR. Štvrtok 30.5.2019 sme sa mali zúčastniť akcie „Milujem svoje mesto“ ale z dôvodu nepriaznivého počasia sa akcia musela zrušiť a žiaci absolvovali tento deň v telocvični SUŠ. Po prezentácií žiakov nasledovali prednášky od vedením pedagogického dozoru. Prednáška bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácii a oboznámili sa s vedomosťami z CO. Po skončení prednášky žiaci mali voľno na obed a v poobedňajšom čase si žiaci v telocvični zahrali rôzne športové hry. Piatok 31.5.2019 sme sa zúčastnil exkurzie spojenej s ukážkami na Krajskom riaditeľstve hasičského zboru v Prešove. Celú exkurziu sme absolvovali v dopoludňajších hodinách. Potom mali žiaci čas na obed a po obede nasledovala turistická vychádzka cez Hlavnú ulicu v Prešove smerom na Sekčov cez Rusínsku ulicu. Na Sekčove nasledovalo vyhodnotenie a ukončenie kurzu. Cieľom kurzu bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti študentov z učiva na ochranu života a zdravia. Kurz bol zvládnutý na veľmi dobrej úrovni a všetky ciele kurzu boli splnené. PaedDr. A. Harčariková 

FOTOGALÉRIA