O škole

Rada školy

Funkčné obdobie 2016 - 2020

Funkcia
Meno a priezvisko
zastupuje
Predseda

Mgr. art. Jozef Poník

pedagogický zamestnanec

Podpredseda

Mgr. Ľudmila Ferková

zákonný zástupca žiaka

Tajomník

Ing. Alena Džuganová

nepedagogický zamestnanec

Členovia:

PhDr. Iveta Tarabčáková

zástupca zriaďovateľa

 

Ing. Anton Gašpár

zástupca zriaďovateľa

 

Ing. Stanislav Kahanec

zástupca zriaďovateľa

 

Ing. Vladimír Baránek

zástupca zriaďovateľa

 

Bc. Martina Mézešová

zákonný zástupca žiaka

 

Valéria Fürješová

zákonný zástupca žiaka

 

PaedDr. Viera Leščáková

pedagogický zamestnanec

 

Patrícia Jusková

zástupca žiackej rady