O škole

8296 M grafický dizajn

8296 M GRAFICKÝ DIZAJN

Dĺžka / forma štúdia - 4 roky/denná

Stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia -

 • pokračovanie na VŠ
 • pomaturitné štúdium na strednej umeleckej škole

Naučíš sa -

 • charakterizovať jednotlivé obdobia dejín výtvarnej kultúry a aplikovať získané vedomosti vo vlastnej praxi
 • pojmy z technického kreslenia a príslušných technológií a budeš ich vedieť aplikovať v praxi
 • využívať rozličné prvky výtvarného prejavu a kompozícií
 • byť  kreatívnym pracovníkom v oblasti grafického dizajnu
 • mať vzťah ku všetkým formám umenia, orientovať sa v oblasti výtvarnej tvorby zameranej na propagáciu a navrhovanie grafických prezentácii predmetov, spoločností, atď.
 • samostatne riešiť zadané grafické úlohy od vytvorenia návrhu cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu – logo/logomanuál, webové reklamy, maloplošné i veľkoplošné tlačoviny, knihy, umelecké a odborné ilustrácie, obalový materiál, plagát, erby...
 • organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu
 • pracovať s 2D - Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe inDesign, CorelDraw a plus Flash
 • tvoriť drobné grafické formáty aj návrhy vizuálu veľkých reklamných plôch
 • tvoriť návrhy a realizáciu obalového dizajnu
 • tvoriť návrhy plošných pútačov
 • základy psychológie moderného marketingu
 • základy firemnej ekonómie, výpočet vlastných nákladov, výnosov a konečného zisku
 • zvládnuť tvorbu konceptu  informačného a orientačného systému výstavných exteriérových a interiérových prezentačných aktivít

Profilové predmety odborného charakteru -

 • Výtvarná príprava
 • Základy osobnej prezentácie
 • Technológia
 • Umelecká prax
 • Fotografovanie
 • Navrhovanie
 • Počítačová grafika
 • Písmo
 • Figurálne kreslenie

Uplatnenie absolventov v praxi -

 • reklamné štúdiá, interiérové štúdiá, dizajnérske štúdiá, samostatná podnikateľská činnosť

Odborné akcie počas štúdiá -

 • krajinársky kurz prepojený s letným kurzom pohybových aktivít, s možnosťou absolvovania v zahraničí  /2.ročník/
 • súvislá umelecká prax vo firmách /2. a 3. ročník/
 • odborné exkurzie vo firmách
 • odborné exkurzie na vysokých školách s výtvarným zameraním
 • odborné exkurzie v galériách
 • kultúrno-poznávacie pobyty (Prešov, Košice, Bratislava, Krakow, Praha,......)
 • výstavná činnosť odboru a jednotlivcov
 • a mnoho ďalších aktivít a exkurzií, ktoré sa realizujú podľa aktuálnych ponúk v školskom roku.
Pedagóg, vedúci odboru, ktorý vám urobí deň otvorených dverí kedykoľvek v týždni - Mgr. Mária Uramová, tel. 051/7711 458, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fotografie žiackych prác odboru