O škole

Vedenie školy

Riaditeľka školy
Ing. Katarína Pindešová
riaditel(at)suspo.sk
riaditel(at)sus-po.vucpo.sk
051/7711458 kl. 102

 
Zástupca RŠ pre všeobecné vzdelávanie
Ing. Katarína Karľová
katarina.karlova(at)suspo.sk
051/7711458 kl.105 
 
Zástupca RŠ pre odborné vzdelávanie 
Mgr. Alena Šmajdová  
alena.smajdova(at)suspo.sk
051/7711458 kl.105 
 
Vedúca ekonomicko –hospodárskeho úseku
Ing. Alena Džuganová
alena.dzuganova(at)suspo.sk
ekonom(at)sus-po.vucpo.sk
051/7711458 kl. 104
 
Výchovný poradca
Mgr. Hedviga Čišková 
hedviga.ciskova(at)suspo.sk
051/7711458 kl. 117 
Konzultačné hodiny:
PONDELOK 8.30 - 13.30