Talentové skúšky

Výsledky 2018/19

PT - žiak prijatý na základe kritérií talentových skúšok        
TV - žiak talentovým skúškam vyhovel, ale skončil na nepostupovom mieste - je neprijatý
TC - žiak sa talentových skúšok nezúčastnil          
Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019  
študijný odbor: 8221 M 11 grafický a priestorový dizajn
           
Por. číslo Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Body celkom Kód rozhodnutia
1. S06    30 183 213 PT
2. S66    30 173 203 PT
3. S42    30 168 198 PT
4. S84    24 174 198 PT
5. S27    30 168 198 PT
6. S93    30 160 190 PT
7. S81    26 163 189 PT
8. S49    30 159 189 PT
9. S50    30 149 179 PT
10. S58    30 145 175 PT
11. S52    26 147 173 TV
12. S53    16 149 165 TV
13. S64    18 146 164 TV
14. S88    8 143 151 TV
15. S77    31    0    31 TC
16. S19    26    0    26 TC
17. S41    24    0    24 TC
18. S29    22 0    22 TC

 

Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019

 
študijný odbor: 8260 M propagačné výtvarníctvo  
           
Por. číslo Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Body celkom Kód rozhodnutia
1. S98    30 192 222 PT
2. S32    24 197 221 PT
3. S69    30 186 216 PT
4. S47    39 177 216 PT
5. S02    30 174 204 PT
6. S90    30 171 201 PT
7. S79    30 169 199 PT
8. S84    24 174 198 PT
9. S74    26 172 198 PT
10. S03    21 170 191 PT
11. S56    22 167 189 PT
12. S44    20 169 189 PT
13. S82    28 161 189 PT
14. S46    18 170 188 PT
15. S91    26 161 187 PT
16. S63    30 151 181 PT
17. S78    24 157 181 PT
18. S80    24 155 179 PT
19. S12    16 161 177 PT
20. S15    26 147 173 TV
21. S86    20 138 158 TV
22. S97    16 138 154 TV
23. S09    30    0    30 TC
24. S18    30    0    30 TC
25. S28    26    0    26 TC
26. S13    14    0 14 TC

 

Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019

 
študijný odbor: 8261 M propagačná grafika  
           
Por. číslo Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Body celkom Kód rozhodnutia
1. S95    28 159 187 PT
2. S91    26 161 187 PT
3. S31    30 152 182 PT
4. S63    30 151 181 PT
5. S100    26 150 176 PT
6. S70    30 145 175 PT
7. S92    20 151 171 PT
8. S38    18 148 166 PT
9. S05    22 142 164 PT
10. S60    22 139 161 PT
11. S22    20 141 161 PT
12. S73    18 142 160 TV
13. S01    12 147 159 TV
14. S76    18 139 157 TV
15. S62    12 139 151 TV
16. S17    8 137 145 TV
17. S25    30    0    30 TC
18. S68    30    0    30 TC
19. S30    30    0    30 TC
20. S71    16    0    16 TC
21. S96    14    0    14 TC

 

Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019  
študijný odbor: 8283 M reklamná tvorba    
           
Por. číslo Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Body celkom Kód rozhodnutia
1. S43    30 188 218 PT
2. S59    30 160 190 PT
3. S65    26 163 189 PT
4. S16    30 148 178 PT
5. S54    16 160 176 PT
6. S17    8 137 145 PT
7. S23    30    0    30 TC
8. S08    30    0    30 TC
Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019    
študijný odbor: 8296 M grafický dizajn      
             
Por. číslo Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Body celkom Kód rozhodnutia  
1. S89    30 187 217 PT  
2. S83    28 186 214 PT  
3. S87    30 166 196 PT  
4. S36    30 163 193 PT  
5. S26    20 171 191 PT  
6. S85    10 176 186 PT  
7. S16    30 148 178 PT  
8. S75    20 155 175 PT  
9. S24    22 146 168 PT  
10. S67    12 143 155 PT  
11. S45    10 138 148 TV  
12. S10    30    0    30 TC  
13. S34    24    0    24 TC  
14. S41    24    0    24 TC